Phòng Tổ chức hành chính

28/12/2023

Thông tư ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

Thông tư số 28/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình […]
06/12/2023

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo cho người nước ngoài dạy tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ, tin học tại Việt Nam.

Quyết định số 4159/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo cho người […]
28/11/2023

Quyết định phê duyệt “Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025”

Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt “Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp […]
04/11/2023

Mẫu văn bằng, chứng chỉ

Mẫu văn bằng, chứng chỉ (file đính kèm) Mẫu văn bằng tốt nghiệp đại học (01/04/2019) Mẫu chứng chỉ ngoại ngữ (15/02/2020) Mẫu văn bằng của […]
03/08/2023

Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, lĩnh vực giáo dục đại học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 2231/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành […]
17/07/2023

Thông tư Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học

Thông tư số 14/2023/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo […]
07/07/2023

Quyết định Phê duyệt Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Quyết định số 1977/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt Dự án “Phòng […]
01/07/2023

Biểu mẫu về công tác văn thư

 Biểu mẫu về công tác văn thư (file đính kèm) 5.6.Biểu mẫu về công tác văn thư
01/07/2023

Biểu mẫu về đào tạo, bồi dưỡng CBGVNV VTTU

 Biểu mẫu về đào tạo, bồi dưỡng CBGVNV VTTU (file đính kèm) 5.5.Biểu mẫu về đào tạo, bồi dưỡng CBGVNV VTTU
01/07/2023

Các biểu mẫu của Công viên giải trí Đại học Võ Trường Toản

CÁC BIỂU MẪU CỦA CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ ĐẠI HỌCVÕ TRƯỜNG TOẢN 1.Mẫu đánh giá tái ký hợp đồng lao động 2.Mẫu đơn thôi việc 3.Mẫu […]
01/07/2023

Các biểu mẫu của Trường Đại học Võ Trường Toản

CÁC BIỂU MẪU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN 1.Mẫu đánh giá tái ký hợp đồng lao động 2.Mẫu đơn thôi việc 3.Mẫu đơn xin […]
01/07/2023

Các biểu mẫu của Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản

CÁC BIỂU MẪU CỦA BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN 1.Mẫu đánh giá tái ký hợp đồng lao động 2.Mẫu đơn thôi việc 3.Mẫu đơn […]