Tuyên truyền Nhà trường

03/02/2024

Công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông năm 2024 của Trường Đại học Võ Trường Toản với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-BGDĐT ngày 10/01/2024 của Bộ GDĐT triển khai Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông (ATGT) […]
11/11/2023

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “Tín dụng đen”

Thực hiện Công văn số 6231/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên […]
10/11/2023

Tuyên truyền Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Thực hiện Công văn số 6230/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Tháng Hành động […]
01/09/2023

Tuyên truyền các kỹ năng phòng, chống ma túy và nhận diện ma túy “núp bóng”

Thực hiện Kế hoạch số 1043/KH-BGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Dự án “Tăng […]
29/08/2021

Tăng cường công tác tuyên truyền hưởng ứng Tháng cao điểm an toàn giao thông, tháng 9/2021

Hưởng ứng “Tháng cao điểm an toàn giao thông, tháng 9/2021” Nguồn: https://dangcongsan.vn Gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số […]