Tuyên truyền Nhà trường

15/04/2024

Trường Đại học Võ Trường Toảntham gia “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 với chủ đề“Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”

Thực hiện Công văn số 1552/BGDĐT-GDTC ngày 05/04/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia “Tháng hành động vì an toàn thực […]
05/04/2024

Công tác tuyên truyềntham gia hiến máu tình nguyện với chủ đề “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống” của Trường Đại học Võ Trường Toản năm 2024

Thực hiện Công văn số 1542/BGDĐT-GDTC ngày 04/04/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”. […]
29/03/2024

Ngày hội việc làm ngành Công nghệ thông tin (Job Fair) lần 1 – 2024

Nhằm tăng cường các hoạt động kết nối cung – cầu lao động, cung cấp đầy đủ thông tin về lao động, việc làm, đào tạo […]
03/02/2024

Công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông năm 2024 của Trường Đại học Võ Trường Toản với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-BGDĐT ngày 10/01/2024 của Bộ GDĐT triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông (ATGT) trong trường […]
25/01/2024

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Trường Đại học Võ Trường Toản năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 1043/KH-BGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Dự án “Tăng […]
11/11/2023

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “Tín dụng đen”

Thực hiện Công văn số 6231/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên […]
10/11/2023

Tuyên truyền Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Thực hiện Công văn số 6230/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Tháng Hành động […]
01/09/2023

Tuyên truyền các kỹ năng phòng, chống ma túy và nhận diện ma túy “núp bóng”

Thực hiện Kế hoạch số 1043/KH-BGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Dự án “Tăng […]
29/08/2021

Tăng cường công tác tuyên truyền hưởng ứng Tháng cao điểm an toàn giao thông, tháng 9/2021

Hưởng ứng “Tháng cao điểm an toàn giao thông, tháng 9/2021” Nguồn: https://dangcongsan.vn Gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số […]