Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 của Trường Đại học Võ Trường Toản