Công tác tuyên truyềntham gia hiến máu tình nguyện với chủ đề “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống” của Trường Đại học Võ Trường Toản năm 2024