Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 của Trường Đại học Võ Trường Toản