Ngày hội việc làm ngành Công nghệ thông tin (Job Fair) lần 1 – 2024