Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Trường Đại học Võ Trường Toản năm 2024