Trường Đại học Võ Trường Toảntham gia “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 với chủ đề“Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”