admin

01/07/2023

Các biểu mẫu của Công viên giải trí Đại học Võ Trường Toản

CÁC BIỂU MẪU CỦA CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ ĐẠI HỌCVÕ TRƯỜNG TOẢN 1.Mẫu đánh giá tái ký hợp đồng lao động 2.Mẫu đơn thôi việc 3.Mẫu […]
01/07/2023

Các biểu mẫu của Trường Đại học Võ Trường Toản

CÁC BIỂU MẪU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN 1.Mẫu đánh giá tái ký hợp đồng lao động 2.Mẫu đơn thôi việc 3.Mẫu đơn xin […]
01/07/2023

Các biểu mẫu của Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản

CÁC BIỂU MẪU CỦA BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN 1.Mẫu đánh giá tái ký hợp đồng lao động 2.Mẫu đơn thôi việc 3.Mẫu đơn […]
01/07/2023

Mẫu lý lịch khoa học

MẪU LÝ LỊCH KHOA HỌCMẫu lý lịch khoa học phục vụ cho việc tuyển dụng.Chi tiết trong file đính kèm. 5.1.1.Mẫu lý lịch khoa họcTrân trọng./. […]
01/07/2023

Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Võ Trường Toản

 Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Võ Trường Toản (file đính kèm) 4.64.Quy định chế độ làm việc của giảng […]
01/07/2023

Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Võ Trường Toản

 Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Võ Trường Toản (file đính kèm) 4.63.Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ […]
01/07/2023

Các quy định về an toàn giao thông

CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN GIAO THÔNGMột số tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật về An toàn giao thông đường bộ, cụ thể:1. […]
01/07/2023

Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường Đại học Võ Trường Toản giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030

Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường Đại học Võ Trường Toản giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 (file đính kèm) 4.61.Kế hoạch Chiến lược phát […]
01/07/2023

Quy định về công tác văn thư

 Quy định về công tác văn thư (file đính kèm) 4.60.Quy định về công tác văn thư  
01/07/2023

Quy định về công tác nhân sự

 Quy định về công tác nhân sự (file đính kèm) 4.59.Quy định về công tác nhân sự  
01/07/2023

Nội quy lao động

 Nội quy lao động (file đính kèm) 4.58.Nội quy lao động  
01/07/2023

Điều lệ tổ chức và hoạt động quỹ phát triển khoa học công nghệ

 Điều lệ tổ chức và hoạt động quỹ phát triển khoa học công nghệ (fìle đính kèm) 4.57.Điều lệ tổ chức và hoạt động quỹ phát […]