admin

25/03/2023

Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018

Báo cáo
25/03/2023

Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Báo cáo
25/03/2023

Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016

1. Báo cáo Phụ lục
25/03/2023

Sinh viên Nguyễn Thanh Tuấn

25/03/2023

Sinh viên Nguyễn Thanh Bình

25/03/2023

Sinh viên Sầm Lưu Khánh Ngọc

25/03/2023

Sinh viên Nguyễn Minh Phát

25/03/2023

Sinh viên Phạm Phúc Ngân

24/03/2023

Đề án tuyển sinh năm 2022

23/03/2023

Thông tin tuyển sinh

14/03/2023

Ban Giám hiệu

HIỆU TRƯỞNG TS. Dương Đăng Khoa Email: ddkhoa@vttu.edu.vn Điện thoại: 02933.953.200 PHÓ HIỆU TRƯỞNG TTND.PGS.TS.BS. Trương Văn Việt Email: tvviet@vttu.edu.vn Điện thoại: 02933.953.200 PHÓ HIỆU TRƯỞNG […]
14/03/2023

Thông điệp từ Nhà trường

 THÔNG ĐIỆP TỪ NHÀ TRƯỜNG “Hãy làm giàu tri thức của bạn, hãy góp sức xây dựng tương lai từ những viên gạch đầu tiên bạn […]