admin

17/03/2017

Văn hóa học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Chi tiết trong file đính kèm. File đính kèm ban-hanh-kem-theo-qd-quy-tac-van-hoa-hoc-tap-va-ren-luyenvttu-10032017
06/12/2016

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định sử dụng hộp thư điện tử tại Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
05/12/2016

Quy định sử dụng Hộp thư điện tử (Email)

File đính kèm Quy định sử dụng Hộp thư điện tử (Email)
03/11/2016

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định bảo mật thông tin đối với cán bộ, giảng viên tại Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
15/10/2016

THÔNG BÁO Về việc triển khai Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
13/10/2016

THÔNG BÁO Về việc triển khai Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
09/05/2016

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Gửi toàn thể sinh viên, Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế […]
30/10/2015

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2015 – 2016

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
12/10/2015

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2015 – 2016

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
21/09/2015

THÔNG BÁO Về việc triển khai Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2015-2016

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
20/05/2015

THÔNG TƯ Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
05/03/2014

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây