Thông báo v/v khai giảng các lớp ôn thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học- Bổ sung Đợt Tháng 10.2023