admin

06/07/2023

CHECK IN ĐĂNG KÝ – SĂN TÍ QUÀ XINH!!!

     Từ ngày 10/07 – 30/07, Trường Đại học Võ Trường Toản (VTTU) sẽ tổ chức sự kiện “Check in Đăng Ký – Săn Tí Quà […]
06/07/2023

Ban Quản lý dự án xây dựng

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quy hoạch xây dựng tổng thể; quản lý đất đai; quản […]
06/07/2023

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng – Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác thi công, bảo trì, sửa chữa hệ thống mạng, viễn […]
06/07/2023

Trung tâm Công nghệ phần mềm

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng – Thực hiện việc quản lý, trao đổi, phổ biến các thông tin nội bộ và ngoài Trường phục […]
06/07/2023

Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng – Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, tông hơp, tô chức thực hiện và giám […]
06/07/2023

Trung tâm thực hành Y Dược

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng Quản lý, khai thác các phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho việc thực hành, thí nghiệm của […]
05/07/2023

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chức năng – nhiệm vụ Chức năng      Tham mưu, giúp việc cho Nhà đầu tư, Hiệu trưởng lập kế hoạch, quản lý tài chính của […]
04/07/2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN TIẾP NHẬN DU HỌC SINH ẤN ĐỘ ĐẾN HỌC TẬP NGÀNH Y KHOA

       Ngày 16/6/2023, Trường Đại học Võ Trường Toản đã chính thức ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận với Công ty TNHH Dịch vụ Invi […]
01/07/2023

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người hưởng ứng “Ngày phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2023

Thực hiện Công văn số 3240/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường đấu tranh phòng, […]
01/07/2023

30,000 GẤU VÀ 120,000 VÉ VUI CHƠI TRỌN GÓI MIỄN PHÍ TẠI CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ LỚN NHẤT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐÃ ĐƯỢC GỬI TẶNG ĐẾN CÁC SĨ TỬ 2K5

      “Hành Trình Gắn Kết Yêu Thương” được bắt đầu từ ngày 08/04/2023 địa điểm đầu tiên là tại Trường THPT Long Mỹ, một ngôi trường […]
01/07/2023

Biểu mẫu về công tác văn thư

 Biểu mẫu về công tác văn thư (file đính kèm) 5.6.Biểu mẫu về công tác văn thư
01/07/2023

Biểu mẫu về đào tạo, bồi dưỡng CBGVNV VTTU

 Biểu mẫu về đào tạo, bồi dưỡng CBGVNV VTTU (file đính kèm) 5.5.Biểu mẫu về đào tạo, bồi dưỡng CBGVNV VTTU