Trung Võ Minh

17/12/2015

Thông báo về tiêu chí xét cấp học bổng cho sinh viên xuất sắc năm học 201​5​ – 201​6​

Thứ năm, 17 Tháng 12 2015 14:00 THÔNG BÁO Về tiêu chí xét cấp học bổng cho sinh viên xuất sắc năm học 2015 – 2016 Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-ĐHVTT-ĐT&CTSV  ngày 20 tháng 11 năm […]
14/12/2015

Quy định về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi thực hành sinh viên đã vắng hoặc dự kiến sẽ vắng đối với học phần thực hành được tổ chức giảng dạy tại Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm Y Dược

Nội dung quy định về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi thực hành sinh viên đã vắng hoặc dự kiến sẽ vắng đối […]
24/07/2015

Quy định về việc đăng ký phúc khảo điểm

Thứ sáu, 24 Tháng 7 2015 00:00 Sinh viên có nguyện vọng đăng ký phúc khảo điểm thì sinh viên gửi đơn đăng ký phúc khảo […]
26/05/2015

Quy định về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi đánh giá học phần lý thuyết đã vắng hoặc dự kiến vắng

Nội dung quy định về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi đánh giá học phần lý thuyết mà sinh viên đã vắng hoặc […]
12/02/2015

Khung điểm đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Thứ năm, 12 Tháng 2 2015 00:00 Khung điểm đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. Chi tiết trong file đính kèm. Trân trong./. […]
07/05/2014

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Thứ tư, 07 Tháng 5 2014 08:22 Tải về văn bản đính kèm. File đính kèm qd254-dhvtt-dtctsv
13/03/2014

Quy chế tổ chức kiểm tra và đánh giá học phần áp dụng cho sinh viên được đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Thứ năm, 13 Tháng 3 2014 11:21 Tải về văn bản đính kèm File đính kèm qd59dhvttktkdcl
01/11/2013

Thông báo các Nội quy, Quy định đối với học sinh, sinh viên

Thứ sáu, 01 Tháng 11 2013 14:09 Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo các Nội quy, Quy định đối với học sinh, […]
01/12/2012

Quyết định về việc sửa đổi bổ sung các Nội quy, Quy định đối với học sinh, sinh viên

Thứ bảy, 01 Tháng 12 2012 10:56 Phòng Công tác sinh viên & Quản lý Ký túc xá công bố quyết định về việc sửa đổi […]
27/07/2012

Quyết định v/v không hoàn trả học phí đối với sinh viên trúng tuyển

Tải về văn bản đính kèm. File đính kèm
10/10/2011

Quy trình xét học bổng cho HSSV

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do […]
20/09/2011

Công tác HSSV và Quản lý KTX (2011-2012)

Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 10:27 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN PHÒNG CTSV&QLKTX Số: 06/KH-CTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc […]