Trung Võ Minh

13/01/2022

Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Quyết định số 660/QĐ-ĐHVTT ngày 29/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu […]
02/12/2021

Quy định tạm thời về đánh giá chuyên đề, đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Quyết định số 476/QĐ-ĐHVTT, ngày 19/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban hành Quy định tạm thời về đánh giá […]
09/10/2021

Thông báo Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Võ Trường Toản áp dụng đối với các khóa tuyển sinh sau ngày 03 tháng 5 năm 2021

Chào sinh viên,Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên kính gửi Quyết định số 458/QĐ-ĐHVTT ngày 22/09/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban […]
27/11/2017

Thông báo về tiêu chí xét cấp học bổng vượt khó cho sinh viên năm học 2017 – 2018

Thứ hai, 27 Tháng 11 2017 08:38 THÔNG BÁO Về tiêu chí xét cấp học bổng vượt khó cho sinh viên năm học 2017 – 2018 Căn cứ Quyết định […]
24/11/2017

Quy trình xét cấp học bổng cho sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Thứ sáu, 24 Tháng 11 2017 15:26Gửi sinh viên, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên về “Quy […]
17/03/2017

Văn hóa học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Thứ sáu, 17 Tháng 3 2017 09:20Chi tiết trong file đính kèm./. File đính kèm ban-hanh-kem-theo-qd-quy-tac-van-hoa-hoc-tap-va-ren-luyenvttu-10032017
07/03/2017

Thông báo về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi thực tập lâm sàng sinh viên đã vắng hoặc dự kiến vắng

Thứ ba, 07 Tháng 3 2017 07:26 Gửi sinh viên, Phòng Đào tạo và CTSV thông báo về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi […]
18/02/2017

Quy định về thực tập lâm sàng đối với chương trình đào tạo ngành Dược học

Thứ bảy, 18 Tháng 2 2017 11:13 Quy định về thực tập lâm sàng đối với chương trình đào tạo ngành Dược học. Chi tiết file […]
22/10/2016

KHUNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Thứ bảy, 22 Tháng 10 2016 22:40 Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên về “khung điểm đánh […]
26/09/2016

Quyết định về việc điều chỉnh Quy chế tổ chức kiểm tra và đánh giá học phần áp dụng cho sinh viên được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thuộc Trường Đại học Võ Trường Toản

Thứ hai, 26 Tháng 9 2016 21:05Chi tiết file đính kèm./. File đính kèm QD422-DHVTT-DT-CTSV
09/05/2016

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Thứ hai, 09 Tháng 5 2016 21:28 Gửi toàn thể sinh viên, Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào […]
09/04/2016

Thông báo về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi thực hành sinh viên đã vắng hoặc dự kiến sẽ vắng

Thứ bảy, 09 Tháng 4 2016 10:20 Phòng Đào tạo và CTSV thông báo về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi thực hành sinh […]