Trung Võ Minh

28/07/2011

Quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

Thứ năm, 28 Tháng 7 2011 11:01 Tải về văn bản đính kèm File đính kèm 1.quy che tuyen sinh dh cd
28/07/2011

Quy chế đào tạo Liên thông trình độ Đại học, Cao đẳng

Thứ năm, 28 Tháng 7 2011 11:03 Tải về văn bản đính kèm File đính kèm 2-quy-che-dao-tao-lien-thong-dh-cd
28/07/2011

Quy trình, điều kiện và hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng và đại học

Thứ năm, 28 Tháng 7 2011 11:06 Tải về văn bản đính kèm File đính kèm 3-quy-trinh-dieu-kien-ho-so-dang-ky-mo-nganh-dao-tao
28/07/2011

Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

Thứ năm, 28 Tháng 7 2011 11:07 Tải về văn bản đính kèm File đính kèm 4-quy-che-dao-tao-dh-cd-he-chinh-quy
28/07/2011

Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Thứ năm, 28 Tháng 7 2011 11:08 Tải về văn bản đính kèm File đính kèm 5-quy-che-dao-tao-tccn-he-chinh-quy
28/07/2011

Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư

Thứ năm, 28 Tháng 7 2011 11:08 Tải về văn bản đính kèm File đính kèm 6-nghi-dinh-cua-chinh-phu-ve-cong-tac-van-thu
28/07/2011

Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thứ năm, 28 Tháng 7 2011 11:09 Tải về văn bản đính kèm File đính kèm 7-thong-tu-huong-dan-the-thuc-trinh-bay-van-ban-hanh-chinh
28/07/2011

Quy định chung về việc thực tập và viết báo cáo

Tải về văn bản đính kèm File đính kèm quy-dinh-chung-ve-thuc-tap-va-viet-bao-cao—vttu
28/07/2011

Quy chế tổ chức kiểm tra và đánh giá học phần

Tải về văn bản đính kèm File đính kèm 1quy-che-danh-gia-hoc-phan
28/07/2011

Nội quy sử dụng phòng máy vi tính

Tải về văn bản đính kèm File đính kèm noi-quy-phong-may-vi-tinh