Quy định – Quy chế Phòng QLĐT

22/10/2016

KHUNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Thứ bảy, 22 Tháng 10 2016 22:40 Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên về “khung điểm đánh […]
26/09/2016

Quyết định về việc điều chỉnh Quy chế tổ chức kiểm tra và đánh giá học phần áp dụng cho sinh viên được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thuộc Trường Đại học Võ Trường Toản

Thứ hai, 26 Tháng 9 2016 21:05Chi tiết file đính kèm./. File đính kèm QD422-DHVTT-DT-CTSV
09/05/2016

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Thứ hai, 09 Tháng 5 2016 21:28 Gửi toàn thể sinh viên, Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào […]
09/04/2016

Thông báo về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi thực hành sinh viên đã vắng hoặc dự kiến sẽ vắng

Thứ bảy, 09 Tháng 4 2016 10:20 Phòng Đào tạo và CTSV thông báo về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi thực hành sinh […]
17/12/2015

Thông báo về tiêu chí xét cấp học bổng cho sinh viên xuất sắc năm học 201​5​ – 201​6​

Thứ năm, 17 Tháng 12 2015 14:00 THÔNG BÁO Về tiêu chí xét cấp học bổng cho sinh viên xuất sắc năm học 2015 – 2016 Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-ĐHVTT-ĐT&CTSV  ngày 20 tháng 11 năm […]
14/12/2015

Quy định về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi thực hành sinh viên đã vắng hoặc dự kiến sẽ vắng đối với học phần thực hành được tổ chức giảng dạy tại Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm Y Dược

Nội dung quy định về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi thực hành sinh viên đã vắng hoặc dự kiến sẽ vắng đối […]
24/07/2015

Quy định về việc đăng ký phúc khảo điểm

Thứ sáu, 24 Tháng 7 2015 00:00 Sinh viên có nguyện vọng đăng ký phúc khảo điểm thì sinh viên gửi đơn đăng ký phúc khảo […]
26/05/2015

Quy định về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi đánh giá học phần lý thuyết đã vắng hoặc dự kiến vắng

Nội dung quy định về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi đánh giá học phần lý thuyết mà sinh viên đã vắng hoặc […]
12/02/2015

Khung điểm đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Thứ năm, 12 Tháng 2 2015 00:00 Khung điểm đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. Chi tiết trong file đính kèm. Trân trong./. […]
07/05/2014

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Thứ tư, 07 Tháng 5 2014 08:22 Tải về văn bản đính kèm. File đính kèm qd254-dhvtt-dtctsv
13/03/2014

Quy chế tổ chức kiểm tra và đánh giá học phần áp dụng cho sinh viên được đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Thứ năm, 13 Tháng 3 2014 11:21 Tải về văn bản đính kèm File đính kèm qd59dhvttktkdcl
01/11/2013

Thông báo các Nội quy, Quy định đối với học sinh, sinh viên

Thứ sáu, 01 Tháng 11 2013 14:09 Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo các Nội quy, Quy định đối với học sinh, […]