Quy định – Quy chế Phòng QLĐT

01/12/2012

Quyết định về việc sửa đổi bổ sung các Nội quy, Quy định đối với học sinh, sinh viên

Thứ bảy, 01 Tháng 12 2012 10:56 Phòng Công tác sinh viên & Quản lý Ký túc xá công bố quyết định về việc sửa đổi […]
27/07/2012

Quyết định v/v không hoàn trả học phí đối với sinh viên trúng tuyển

Tải về văn bản đính kèm. File đính kèm
10/10/2011

Quy trình xét học bổng cho HSSV

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do […]
20/09/2011

Công tác HSSV và Quản lý KTX (2011-2012)

Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 10:27 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN PHÒNG CTSV&QLKTX Số: 06/KH-CTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc […]
28/07/2011

Quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

Thứ năm, 28 Tháng 7 2011 11:01 Tải về văn bản đính kèm File đính kèm 1.quy che tuyen sinh dh cd
28/07/2011

Quy chế đào tạo Liên thông trình độ Đại học, Cao đẳng

Thứ năm, 28 Tháng 7 2011 11:03 Tải về văn bản đính kèm File đính kèm 2-quy-che-dao-tao-lien-thong-dh-cd
28/07/2011

Quy trình, điều kiện và hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng và đại học

Thứ năm, 28 Tháng 7 2011 11:06 Tải về văn bản đính kèm File đính kèm 3-quy-trinh-dieu-kien-ho-so-dang-ky-mo-nganh-dao-tao
28/07/2011

Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

Thứ năm, 28 Tháng 7 2011 11:07 Tải về văn bản đính kèm File đính kèm 4-quy-che-dao-tao-dh-cd-he-chinh-quy
28/07/2011

Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Thứ năm, 28 Tháng 7 2011 11:08 Tải về văn bản đính kèm File đính kèm 5-quy-che-dao-tao-tccn-he-chinh-quy
28/07/2011

Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư

Thứ năm, 28 Tháng 7 2011 11:08 Tải về văn bản đính kèm File đính kèm 6-nghi-dinh-cua-chinh-phu-ve-cong-tac-van-thu
28/07/2011

Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thứ năm, 28 Tháng 7 2011 11:09 Tải về văn bản đính kèm File đính kèm 7-thong-tu-huong-dan-the-thuc-trinh-bay-van-ban-hanh-chinh
28/07/2011

Quy định chung về việc thực tập và viết báo cáo

Tải về văn bản đính kèm File đính kèm quy-dinh-chung-ve-thuc-tap-va-viet-bao-cao—vttu