Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

04/03/2024

Danh sách học viên đã hoàn thành khóa học “Chương trình bồi dưỡng Phương pháp dạy-học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe”

Danh sách học viên đã hoàn thành khóa học “Chương trình bồi dưỡng Phương pháp dạy-học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào […]
19/02/2024

Danh sách cấp Giấy chứng nhận Đào tạo liên tục cho các đại biểu tham dự hội thảo cập nhật kiến thức Y khoa “Vai trò vi chất dinh dưỡng trong điều trị trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ”

Danh sách đính kèm./.
19/02/2024

Danh sách cấp Giấy chứng nhận Đào tạo liên tục cho các đại biểu tham dự hội thảo cập nhật kiến thức Y khoa “Các vấn đề quan trọng trong sử dụng thuốc giảm đau trên bệnh nhân”

Danh sách đính kèm./.
19/02/2024

Danh sách cấp Giấy chứng nhận Đào tạo liên tục cho các đại biểu tham dự hội thảo cập nhật kiến thức Y khoa “Các vấn đề quan trọng trong chẩn đoán và điều trị thoái hóa khớp”

Danh sách đính kèm./.
30/01/2024

Chương trình hội thảo cập nhật kiến thức y khoa “Vai trò vi chất dinh dưỡng trong điều trịtrào ngược dạ dày thực quản ở trẻ”

30/01/2024

Chương trình hội thảo cập nhật kiến thức y khoa “Các vấn đề quan trọng trong chẩn đoán và điều trị thoái hóa khớp”

30/01/2024

Chương trình hội thảo cập nhật kiến thức y khoa “Các vấn đề quan trọng trong sử dụng thuốc giảm đau trên bệnh nhân”

30/12/2023

Thông báo tổ chức Hội thảo cập nhật kiến thức y khoa “Vai trò vi chất dinh dưỡng trong điều trị trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ”

1. Thời gian tổ chứcThời lượng hội thảo: 04 tiết.Thời gian khai mạc 19g00 ngày 20/01/2024. 2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua Google Meet 3. […]
26/12/2023

Thông báo chiêu sinh lớp Đào tạo liên tục “Chương trình bồi dưỡng Phương pháp dạy – học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe” khóa 6

1. Thời gian đào taohThời lượng hội thảo: 40 tiết.Ngày khai giảng dự kiến: 28/12/2023 hoặc đến khi đủ số lượng học viên. 2. Địa điểm […]
20/12/2023

Thông báo chiêu sinh lớp Đào tạo liên tục “Chương trình bồi dưỡng Phương pháp dạy – học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe” khóa 5

1. Thời gian đào taohThời lượng hội thảo: 40 tiết.Ngày khai giảng dự kiến: 22/12/2023 hoặc đến khi đủ số lượng học viên. 2. Địa điểm […]
18/12/2023

Thông báo tổ chức Hội thảo cập nhật kiến thức y khoa liên tục “Các vấn đề quan trọng trong chẩn đoán và điều trị thoái hóa khớp”

1. Thời gian tổ chức Thời lượng hội thảo: 04 tiết. Thời gian khai mạc 18g00 ngày 27/12/2023. 2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua Google […]
18/12/2023

Thông báo tổ chức Hội thảo cập nhật kiến thức y khoa liên tục “Các vấn đề quan trọng trong sử dụng thuốc giảm đau trên bệnh nhân”

1. Thời gian tổ chức Thời lượng hội thảo: 04 tiết. Thời gian khai mạc 18g00 ngày 28/12/2023. 2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua Google […]