Chương trình hội thảo cập nhật kiến thức y khoa “Các vấn đề quan trọng trong sử dụng thuốc giảm đau trên bệnh nhân”