Chương trình hội thảo cập nhật kiến thức y khoa “Vai trò vi chất dinh dưỡng trong điều trịtrào ngược dạ dày thực quản ở trẻ”