Chương trình hội thảo cập nhật kiến thức y khoa “Các vấn đề quan trọng trong chẩn đoán và điều trị thoái hóa khớp”