Thông báo tổ chức Hội thảo cập nhật kiến thức y khoa liên tục “Các vấn đề quan trọng trong sử dụng thuốc giảm đau trên bệnh nhân”