Thông báo tổ chức Hội thảo cập nhật kiến thức y khoa liên tục “Các vấn đề quan trọng trong chẩn đoán và điều trị thoái hóa khớp”