Thông báo – TT.ĐTTNCXH

30/12/2023

Thông báo tổ chức Hội thảo cập nhật kiến thức y khoa “Vai trò vi chất dinh dưỡng trong điều trị trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ”

1. Thời gian tổ chứcThời lượng hội thảo: 04 tiết.Thời gian khai mạc 19g00 ngày 20/01/2024. 2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua Google Meet 3. […]
26/12/2023

Thông báo chiêu sinh lớp Đào tạo liên tục “Chương trình bồi dưỡng Phương pháp dạy – học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe” khóa 6

1. Thời gian đào taohThời lượng hội thảo: 40 tiết.Ngày khai giảng dự kiến: 28/12/2023 hoặc đến khi đủ số lượng học viên. 2. Địa điểm […]
20/12/2023

Thông báo chiêu sinh lớp Đào tạo liên tục “Chương trình bồi dưỡng Phương pháp dạy – học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe” khóa 5

1. Thời gian đào taohThời lượng hội thảo: 40 tiết.Ngày khai giảng dự kiến: 22/12/2023 hoặc đến khi đủ số lượng học viên. 2. Địa điểm […]
18/12/2023

Thông báo tổ chức Hội thảo cập nhật kiến thức y khoa liên tục “Các vấn đề quan trọng trong chẩn đoán và điều trị thoái hóa khớp”

1. Thời gian tổ chức Thời lượng hội thảo: 04 tiết. Thời gian khai mạc 18g00 ngày 27/12/2023. 2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua Google […]
18/12/2023

Thông báo tổ chức Hội thảo cập nhật kiến thức y khoa liên tục “Các vấn đề quan trọng trong sử dụng thuốc giảm đau trên bệnh nhân”

1. Thời gian tổ chức Thời lượng hội thảo: 04 tiết. Thời gian khai mạc 18g00 ngày 28/12/2023. 2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua Google […]
16/12/2023

Thông báo chiêu sinh lớp Đào tạo liên tục “Chương trình bồi dưỡng Phương pháp dạy – học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe” khóa 4

1. Thời gian đào taohThời lượng hội thảo: 40 tiết.Ngày khai giảng dự kiến: 19/12/2023 hoặc đến khi đủ số lượng học viên. 2. Địa điểm […]
15/12/2023

Thông báo chiêu sinh lớp Đào tạo liên tục “Chương trình bồi dưỡng Phương pháp dạy – học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe” khóa 3

1. Thời gian đào taohThời lượng hội thảo: 40 tiết.Ngày khai giảng dự kiến: 17/12/2023 hoặc đến khi đủ số lượng học viên. 2. Địa điểm […]
14/12/2023

Thông báo chiêu sinh lớp Đào tạo liên tục “Chương trình bồi dưỡng Phương pháp dạy – học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe” khóa 2

1. Thời gian đào taoh Thời lượng hội thảo: 40 tiết. Ngày khai giảng dự kiến: 16/12/2023 hoặc đến khi đủ số lượng học viên. 2. […]
24/11/2023

Thông báo chiêu sinh lớp Đào tạo liên tục “Chương trình bồi dưỡng Phương pháp dạy – học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe” khóa 1

1. Thời gian đào taoh Thời lượng hội thảo: 40 tiết. Ngày khai giảng dự kiến: 25/11/2023 hoặc đến khi đủ số lượng học viên. 2. […]