Tập huấn và diễn tập công tác Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2023