Thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024