Văn bản Biểu mẫu – TT.ĐTTNCXH

04/03/2024

Danh sách học viên đã hoàn thành khóa học “Chương trình bồi dưỡng Phương pháp dạy-học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe”

Danh sách học viên đã hoàn thành khóa học “Chương trình bồi dưỡng Phương pháp dạy-học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào […]
19/02/2024

Danh sách cấp Giấy chứng nhận Đào tạo liên tục cho các đại biểu tham dự hội thảo cập nhật kiến thức Y khoa “Vai trò vi chất dinh dưỡng trong điều trị trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ”

Danh sách đính kèm./.
19/02/2024

Danh sách cấp Giấy chứng nhận Đào tạo liên tục cho các đại biểu tham dự hội thảo cập nhật kiến thức Y khoa “Các vấn đề quan trọng trong sử dụng thuốc giảm đau trên bệnh nhân”

Danh sách đính kèm./.
19/02/2024

Danh sách cấp Giấy chứng nhận Đào tạo liên tục cho các đại biểu tham dự hội thảo cập nhật kiến thức Y khoa “Các vấn đề quan trọng trong chẩn đoán và điều trị thoái hóa khớp”

Danh sách đính kèm./.
30/01/2024

Chương trình hội thảo cập nhật kiến thức y khoa “Vai trò vi chất dinh dưỡng trong điều trịtrào ngược dạ dày thực quản ở trẻ”

30/01/2024

Chương trình hội thảo cập nhật kiến thức y khoa “Các vấn đề quan trọng trong chẩn đoán và điều trị thoái hóa khớp”

30/01/2024

Chương trình hội thảo cập nhật kiến thức y khoa “Các vấn đề quan trọng trong sử dụng thuốc giảm đau trên bệnh nhân”