Tin tức – Sự kiện của TT.NC&HTQT

19/02/2024

Sinh hoạt Nghiên cứu khoa học tháng 02 tại Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản chủ đề “Xử lý và phân tích số liệu”

Xử lý và phân tích số liệu là một kỹ năng rất quan trọng với các cán bộ làm trong lĩnh vực nghiên cứu. Ngày 01 […]
19/02/2024

Sinh hoạt Nghiên cứu khoa học tháng 01 tại Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản chủ đề “Tổng quan tài liệu trong Nghiên cứu khoa học”

Tại mỗi bệnh viện, tổ chức nghiên cứu khoa học được coi là một phần quan trọng của hoạt động bệnh viện. Các nhóm nghiên cứu […]
19/02/2024

GIỚI THIỆU MỘT SỐ TẠP CHÍ OPEN ACCESS – MIỄN PHÍ CÔNG BỐ TRONG LĨNH VỰC Y – DƯỢC

Các tạp chí xuất bản Open Access mà không thu phí xử lý bài viết của các tác giả trở nên thu hút đến những đối […]
18/01/2024

CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC TIÊU BIỂU CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN TRONG NĂM 2023

Nghiên cứu khoa học không chỉ mở ra cánh cửa cho sinh viên khám phá lĩnh vực chuyên môn ưa thích, mà còn phát triển tư […]
25/12/2023

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH “LUYỆN NGHE CÙNG AVGT”, CÂU LẠC BỘ ANH VĂN GIAO TIẾP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

Nhằm tạo điều kiện sinh viên trường đại học Võ Trường Toản có nhiều môi trường thực hành các kĩ năng tiếng Anh và giao lưu […]