CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH “LUYỆN NGHE CÙNG AVGT”, CÂU LẠC BỘ ANH VĂN GIAO TIẾP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN