Tọa đàm “Triển khai giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị đối với bộ giáo trình dùng chung giảng dạy cho khối chuyên và không chuyên về lý luận chính trị ở trình độ Đại học”