Đảng bộ

Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024)!               Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất!               Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời!               Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!               Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!               Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!               Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!