[Triển Khai] Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Hai, năm 2024 (Giải báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng)