Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang đến thăm và làm việc tại VTTU