Đoàn trường VTTU

21/12/2023

Lễ Tri ân Macchabée – “Sống mãi”

Lễ Macchabée là một truyền thống tốt đẹp của ngành Y nói chung và Khoa Y của Trường Đại học Võ Trường Toản (VTTU) nói riêng […]