Cuộc thi viết và thi ảnh về nét đẹp Hậu Giang năm 2024 với chủ đề  “Hậu Giang – Miền đất hội tụ”