Thông báo – P.TCHC

08/06/2024

Cuộc thi viết và thi ảnh về nét đẹp Hậu Giang năm 2024 với chủ đề  “Hậu Giang – Miền đất hội tụ”

Kính gửi Quý cán bộ, giảng viên, nhân viên;Thân gửi các bạn sinh viên Trường Đại học Võ Trường Toản, Phòng Tổ chức Hành chính kính gửi thông […]