Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế

27/03/2024

Thông báo về chương trình học bổng từ California State University Northridge (CSUN)

– Kính gửi các Khoa đào tạo;– Kính gửi các phòng ban, đơn vị;– Thân gửi các bạn Sinh viên. Trung tâm Nghiên cứu và Hợp […]
27/03/2024

Thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 2395)

– Kính gửi các Khoa đào tạo;– Kính gửi các Phòng ban, đơn vị;– Thân gửi các bạn Sinh viên và cựu Sinh viên VTTU. Trung […]
03/02/2024

Thông báo v/v khai giảng các lớp ôn thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học (Đợt tháng 02/2024)

Mến chào các bạn sinh viên, Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế – Trường Đại học Võ Trường Toản thông báo về việc khai giảng các lớp ôn thi chuẩn đầu ra ngoại […]
08/01/2024

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG THẠC SỸ FULBRIGHT NĂM HỌC 2025 – 2026 (Fulbright Vietnamese Student Program 2025-2026) 

Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế xin thông tin đến toàn thể cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên, cựu sinh […]
20/12/2023

Thông báo v/v khai giảng các lớp ôn thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học (Đợt tháng 12.2023)

Mến chào các bạn sinh viên, Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế – Trường Đại học Võ Trường Toản thông báo về việc khai giảng các lớp ôn thi chuẩn đầu ra ngoại […]
11/11/2023

Thông báo v/v tổ chức Chuyên đề “Xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học lĩnh vực khoa học sức khỏe”

Mến chào các bạn sinh viên, Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế – Trường Đại học Võ Trường Toản thông báo Về việc tổ […]
07/11/2023

Workshop “DIABETES AND UPDATES IN TREATMENT – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ NHỮNG CẬP NHẬT MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ”

Bệnh đái tháo đường là một bệnh rối loạn chuyển hóa mạn tính rất phổ biến. Bệnh có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng […]
26/10/2023

Thông báo v/v khai giảng các lớp ôn thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học- Đợt Tháng 11.2023.

Mến chào các bạn sinh viên, Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế – Trường Đại học Võ Trường Toản thông báo về việc khai giảng […]
07/10/2023

Thông báo v/v khai giảng các lớp ôn thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học- Bổ sung Đợt Tháng 10.2023

Mến chào các bạn sinh viên, Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế – Trường Đại học Võ Trường Toản thông báo về việc khai giảng […]
05/09/2023

Thông báo v/v khai giảng các lớp ôn thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học

THÔNG BÁO V/v khai giảng các lớp ôn thi tiếng Anh chuẩn đầu ra trình độ đại học — Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế […]