Thông báo v/v khai giảng các lớp ôn thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học (Đợt tháng 02/2024)