Thông báo v/v khai giảng các lớp ôn thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ đại học- Đợt Tháng 11.2023.