Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 – 01/01/2024)