Tuyên truyền Đảng bộ VTTU

15/05/2024

[Tuyên truyền] Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản triển khai tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024), lãnh […]
15/05/2024

Triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương cấp Quốc gia lần III”

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương cấp Quốc gia […]
10/05/2024

Triển khai Cuộc thi tìm hiểu sách “20 năm Hậu Giang – Thành tựu và khát vọng phát triển”

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản triển khai Cuộc thi tìm hiểu sách “20 năm Hậu Giang – Thành tựu và khát vọng phát […]
07/05/2024

[Tuyên truyền] Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 – 20/5/2024)

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản triển khai tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 – 20/5/2024). Xem […]
07/05/2024

[Tuyên truyền] Kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2024)

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản triển khai tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội […]
04/05/2024

[Tuyên truyền] Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 – 01/5/2024)

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản triển khai tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành […]
04/05/2024

[Tuyên truyền] Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024)

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản triển khai tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024) Xem chi […]
13/04/2024

[Tuyên truyền/Kỷ niệm] 49 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) – 138 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 – 01/5/2024) – Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) – 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024)

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản triển khai tuyên truyền kỷ niệm: – 49 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước […]
13/04/2024

[Tuyên truyền/Kỷ niệm] 120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904 – 01/5/2024)

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản triển khai tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904 – […]
05/04/2024

[Tuyên truyền/Kỷ niệm] 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024)

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản triển khai tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt […]
05/04/2024

[Tuyên truyền] Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản triển khai tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm […]
05/04/2024

[Triển Khai] Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Hai, năm 2024 (Giải báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng)

Đảng ủy Trường Đại học Võ Trường Toản triển khai/tuyên truyền Kế hoạch số 110-KH/BCĐ ngày 19/3/2024 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ […]