Thông báo – Chứng chỉ Văn bằng

13/07/2024

Thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2024

Trung tâm Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên (SV) về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2024 […]
14/05/2024

Thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2024

Trung tâm Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2024 như sau: 1. […]
02/02/2024

Thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

Trung tâm Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên (SV) về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 […]
11/12/2023

Thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp năm 2024

Trung tâm Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp […]
30/11/2023

ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP VÀ LỄ TUYÊN THỆ TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN Y KHOA

Căn cứ kế hoạch tổ chức Lễ Phát bằng tốt nghiệp năm 2023 và Lễ Tuyên thệ tốt nghiệp đối với sinh viên Y khoa của […]
07/10/2023

Thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2023

Trung tâm Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên (SV) về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2023 như sau: […]
09/08/2023

Thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2023

Trung tâm Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 như sau: 1. […]
02/06/2023

Thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2023

Trung tâm Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2023 như sau: […]
30/05/2023

Thông báo đăng ký cấp Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2023

Trung tâm Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc đăng ký nhận Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – […]
16/05/2023

Thông báo thời gian nhận Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh

Trung tâm Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về thời gian nhận Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQPAN), cụ […]
27/04/2023

Thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2023

Trung tâm Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 như sau: 1. […]
28/01/2023

Thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

Trung tâm Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 như sau: 1. […]