Quyết định ban hành Quy chế đào tạo và cấp bằng trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Võ Trường Toản