Giải chạy việt dã “VTTU – WE ARE ONE” (Chúng ta là một) lần I, năm 2024