Gần 7.500 VĐV tham gia Giải chạy việt dã “VTTU – WE ARE ONE”