[Tuyên truyền] Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 – 02/4/2024)