[Tuyên truyền] Kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV