Triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương cấp Quốc gia lần III”