Triển khai Cuộc thi Giải báo chí về thông tin đối ngoại tỉnh Hậu Giang năm 2024